GridIO

En automatiserad plattform för efterfrågerespons

GridIO skapar förtjänster åt hushållen genom att justera elkonsumtionen hos elektriska apparater, utan att husägarna upplever någon som helst obekvämlighet i sina dagliga liv.

GridIO desktop app Gridio mobile app

Ansluter stora elektriska apparater

GridIO utnyttjar den flexibla underutnyttjade kapaciteten hos elektriska apparater, t.ex. varmvattenberedare, värmepannor och snart EV-laddare.

Aggregering via en säker molnplattform

Flexibla apparater och hem grupperas i virtuella kraftverk, som erbjuds på finska kraftmarknader på samma sätt som vanliga anläggningar.

Hushållen bidrar till utfasning av fossila bränslen

Hushållen bidrar till utfasning av fossila bränslen

Anslut via GridIO Intelligent styrenhet

Allt i ett

Styrenheten mäter och kontrollerar förbrukningen hos hushållens elektriska apparater

Snabb och exakt

Analyserar och förutser konsumtion baserat på data sekund för sekund

Mobilaktiverad

Styrenheten kommunicerar säkert med GridIO via en inbyggd modell (SIM medföljer)

Säker

Uppfyller EU:s säkerhetsstandarder (CE-märke) och data används i enlighet med GDPR-standarder

Lätt att installera

Enheten är installerad i ditt elektriska skåp, vilket bara tar cirka 30 minuter

GridIO molnplattform

  • Aggregerar apparater och hushåll i pooler som kallas virtuella kraftverk
  • Förutser framtida apparatbeteende, baserat på senaste tidens användning och väderprognoser
  • Justerar elanvändningen endast om husägarens vardagliga liv inte störs
  • Erbjuder hushållsapparaters flexibilitet till kraftmarknader, för nätbalanseringsändamål
  • Fördelar förtjänsterna från kraftmarknaderna, utifrån vad hushållen bidragit med